WEBSITE HODOANVIETNAM.VN
Mở đầu
Đạo hiếu
LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Họ Đoàn Việt Nam
Các ngày giỗ và sự kiện
Các chi họ Đoàn Việt Nam
DI SẢN DÒNG HỌ
Nhà thờ, hoành phi, câu đối, sắc phong
Địa danh Họ Đoàn
Tấm gương Họ Đoàn
Văn thơ Họ Đoàn
Ảnh, video, khác...
HỌ ĐOÀN VÀ LỊCH SỬ
Danh nhân Họ Đoàn thời xưa
Nhân vật Họ Đoàn ngày nay
CÁC TỔ CHỨC HỌ ĐOÀN
Hội đồng Đoàn tộc Việt Nam
Hội đồng Đoàn tộc các cấp
Các tổ chức khác
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Hoạt động của HĐĐT VN
Hoạt động của HĐĐT các cấp
Các hoạt động khác
TIN TỨC ĐOÀN TỘC
Bản tin của HĐĐT VN
Bản tin của HĐĐT các cấp
Các bản tin khác
TÀI CHÍNH HỌ ĐOÀN
Công khai quỹ Họ
Báo cáo tài chính
Tài trợ, công đức
NGƯỜI HỌ ĐOÀN NƯỚC NGOÀI
Họ Đoàn ở các nước
Hoạt động của các tổ chức và cá nhân người họ đoàn
Trao đổi thông tin

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HỌ ĐOÀN VIỆT NAM Theo đề nghị của Hội đồng Đoàn tộc Việt Nam, Trang thông tin điện tử HỌ ĐOÀN VIỆT NAM được xây dựng và hân hạnh ra mắt để phục vụ kịp thời vì mục đích QUY TỤ - ĐOÀN KẾT - KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN dòng họ. (Thông tin truy cập: hodoanvietnam.vn)

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HỌ ĐOÀN VIỆT NAM

Theo đề nghị của Hội đồng Đoàn tộc Việt Nam, Trang thông tin điện tử HỌ ĐOÀN VIỆT NAM được xây dựng và hân hạnh ra mắt để phục vụ kịp thời vì mục đích QUY TỤ - ĐOÀN KẾT - KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN dòng họ. (Thông tin truy cập: hodoanvietnam.vn)

VỀ VỚI CỘI NGUỒN

Chim có tổ, người có tông, mọi người sinh ra đều có dòng Họ, có tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Gia tộc và dòng Họ là cái nôi nuôi dưỡng truyền thống và lưu truyền giữa các thế hệ.

Mở đầu

Giới thiệu

 1 

 
VIDEO CLIPS
Video
Cuộc họp HĐĐT Việt Nam P2 - Thay đổi nhân sự
Cuộc họp HĐĐT Việt Nam P1 - Rút kinh nghiệm
CA KHÚC ĐOÀN TỘC VIỆT NAM
Họ Đoàn Việt Nam
BẢN TIN MỚI NHẤT
Hội nghị lần thứ nhất tại TT Huế
Lời tuyên thệ Họ Đoàn
TÀI TRỢ ĐÓNG GÓP
CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CÁC NHÀ HẢO TÂM ĐÓNG GÓP CÔNG ĐỨC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ 2017 - 2019
CÔNG KHAI NGUỒN QUỸ HỌ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 61 | Tất cả: 5,653
ALBUM ẢNH ĐOÀN TỘC
LIÊN KẾT FACEBOOK

HỌ ĐOÀN VIỆT NAM
Địa chỉ: Hải Dương - Việt Nam
Điện thoại: 0913.568.729
E-mail: trungdv321@gmail.com
Website: http://hodoanvietnam.vn