WEBSITE: HODOANNGHEAN.COM
Lời chào mừng
Về với cội nguồn
LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN
Những thông tin bước đầu về Họ Đoàn
Họ Đoàn ở Việt Nam
Họ Đoàn Bắc Miền Trung tại Nghệ An
DI SẢN DÒNG HỌ
Nhà thờ, hoành phi, câu đối, sắc phong
Địa danh Họ Đoàn
Văn thơ Họ Đoàn
Ảnh, video, khác...
Các ngày giỗ và sự kiện
NGƯỜI HỌ ĐOÀN
Danh nhân lịch sử
Nhân vật tiêu biểu
Gương sáng Họ Đoàn
TỔ CHỨC HỌ ĐOÀN
Hội đồng Đoàn tộc
Các chi họ
Các tổ chức khác
HOẠT ĐỘNG HỌ ĐOÀN
Hoạt động Hội đồng
Hoạt động các chi họ
Các hoạt động khác
TIN TỨC ĐOÀN TỘC
Tin tức Hội đồng
Tin tức các chi họ
Các bản tin khác
TÀI CHÍNH HỌ ĐOÀN
Công khai quỹ Họ
Báo cáo tài chính
Nguồn quỹ Họ
HỌ ĐOÀN Ở NƯỚC NGOÀI
Các nước có người Họ Đoàn
Tổ chức và cá nhân Họ Đoàn
Diễn đàn trao đổi thông tin
CÁC CHI HỌ ĐOÀN TRONG CẢ NƯỚC
Tập hợp các chi họ
Các chi đổi tên họ
Tin tức họ bạn
GIA TỘC HỌ ĐOÀN HỢP THÀNH
Tư liệu Chi Họ
Tin tức
HỌ ĐOÀN MỘ ĐỨC - QUẢNG NGÃI
Tư liệu
Tin tức
HỌ ĐOÀN PHÍA NAM
Tư liệu
Tin tức
HOẠT ĐỘNG HỌ ĐOÀN | HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG Bản in
 
HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM HỌP KIỆN TOÀN TỔ CHỨC (Ngày 03/4/2019)
Tin đăng ngày: 8/1/2020 - Xem: 658
 

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM

(Ngày 03/4/2019)

Ngày 03/4/2019, Hội đồng Đoàn Tộc Việt Nam đã tiến hành họp dưới sự chủ trì của ông Đoàn Duy Thành (Chủ tịch danh dự Hội đồng Đoàn Tộc Việt Nam) và ông Đoàn Quang Hợp (Chủ tịch Hội đồng). Với tinh thần vì mục tiêu xây dựng Đoàn Tộc Việt Nam đoàn kết, phát triển bền vững, Hội nghị đã tập trung thảo luận và biểu quyết 02 nội dung trọng tâm, kết quả như sau:

a). Đánh giá, rút kinh nghiệm Lễ giỗ Tổ Họ Đoàn Việt Nam năm Kỷ Hợi 2019:

- Lễ giỗ Tổ cơ bản hoàn thành được mục tiêu giáo dục truyền thống với đạo lý uống nước nhớ nguồn, nâng cao nhận thức về cội nguồn dòng tộc cho các thế hệ con cháu Họ Đoàn. Các hoạt động trong ngày lễ có ý nghĩa nhắc nhở các thế hệ con cháu Họ Đoàn nâng cao ý thức học tập, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Tổ tông. Việc tổ chức Lễ giỗ Tổ là cầu nối để các chi phái Họ Đoàn cả nước gần gũi nhau, tạo ra cơ hội giao lưu chia sẻ trong cuộc sống.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, Lễ giỗ còn tồn tại một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như sau: Công tác lập kế hoạch chưa chặt chẽ, chưa có sự thống nhất; công tác thông báo, tuyên truyền về kế hoạch giỗ chưa tốt, nhiều chi họ chưa nhận được thông tin; công tác sắm lễ giỗ chưa nghiêm túc, thiếu sót so với kế hoạch đã đề ra; công tác điều hành không bám theo chương trình, đã bỏ sót một số nội dung quan trọng. Công tác báo cáo thu chi tài chính yếu kém, có nhiều chỗ nhầm lẫn, Hội đồng Đoàn Tộc sẽ lập đoàn kiểm tra để tiến hành đánh giá lại toàn bộ công tác thu chi và thông báo với bà con cộng đồng Họ Đoàn Việt Nam.

Thay mặt Ban tổ chức, Hội đồng Đoàn Tộc nhận lỗi trước bà con Họ Đoàn cả nước. Hội đồng xin tiếp thu các ý kiến đóng góp, quyết tâm khắc phục khuyết điểm để sau này tổ chức lễ giỗ tốt hơn.

b). Quyết định thay đổi nhân sự tổ chức Hội đồng Đoàn Tộc Việt Nam:

- Hội nghị đồng ý về việc ông Đoàn Quang Hợp xin thôi giữ chức vụ Hội đồng Đoàn Tộc Việt Nam do vấn đề sức khỏe, tuổi tác và điều kiện gia đình, đồng thời tuyên bố giải thể Hội đồng Đoàn Tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2020 kể từ ngày 03/4/2019, để bầu Hội đồng mới.

- Hội đồng đã thống nhất bầu ông Đoàn Xuân Tiếp (Phó Chủ tịch Hội đồng Đoàn Tộc Việt Nam) đảm nhiệm quyền Chủ tịch, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, đề xuất nhân sự và tổ chức bầu Hội đồng Đoàn Tộc Việt Nam nhiệm kỳ mới trong tháng 4/2019.

 

TM/HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM

Quyền chủ tịch

(đã ký)

Đoàn Xuân Tiếp

 
Hoạt động Họ Đoàn khác:
HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM (Ngày 15/12/2019) (7/4/2020)
SINH NHẬT ÔNG ĐOÀN DUY THÀNH (7/4/2020)
HỌP HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM MỞ RỘNG (18/8/2019) (7/4/2020)
HỌP HĐĐT VIỆT NAM MỞ RỘNG (13/7/2019) (7/4/2020)
LỄ DÂNG HƯƠNG TRI ÂN CÁC AHLS (ngày 27/7/2019) (3/4/2020)
HỘI ĐỒNG ĐTVN BÀN GIAO GIỮA HAI NHIỆM KỲ (02/6/2019) (3/4/2020)
HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM TỔ CHỨC ĐI VIẾNG CỤ ĐOÀN HẠP (28/3/2020) (29/3/2020)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỄ GIỖ TỔ HỌ ĐOÀN VN (08/Giêng 2020) (4/2/2020)
BAN GIA PHẢ HỌ ĐOÀN TỈNH NGHỆ AN (Chặng đường tìm lại cội nguồn) (22/1/2020)
Cuộc họp HĐĐT Việt Nam P2 - Thay đổi nhân sự (tháng 4/2019) (19/1/2020)
Cuộc họp HĐĐT Việt Nam P1 - Rút kinh nghiệm (tháng 4/2019) (19/1/2020)
HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN CỦA CLB TÂM HUYẾT ĐOÀN TỘC SÀI GÒN (12/1/2020)
BÀI PHÁT BIỂU CỦA GS ĐOÀN TRỌNG TRUYẾN (12/1/2020)
HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN HĐĐT VIỆT NAM (26/4/2019) (8/1/2020)
HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM HỌP KIỆN TOÀN TỔ CHỨC (Ngày 03/4/2019) (8/1/2020)
VIDEO CLIPS
Video
HỌ ĐOÀN HƯNG YÊN
HỌ ĐOÀN TỈNH THÁI BÌNH
HỌ ĐOÀN HẢI PHÒNG
HỌ ĐOÀN ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM
HỌ ĐOÀN NAM ĐỊNH
HỌ ĐOÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
HỌ ĐOÀN TT HUẾ
HỌ ĐOÀN THÁI BÌNH
BÁO CÁO TÓM TẮT (Báo cáo đã được Hội nghị HĐĐT Việt Nam thông qua ngày 05/7/2020)
LỄ TÚC YẾT CHIỀU 11/3 (âl)
LỄ GIỖ TỔ HỌ ĐOÀN VIỆT NAM NGÀY 08 THÁNG GIÊNG NĂM CANH TÝ
HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM (Ngày 15/12/2019)
NHÀ THỜ TỔ HỌ ĐOÀN VIỆT NAM
LỄ DÂNG HƯƠNG TRI ÂN CÁC AHLS (ngày 27/7/2019)
HỘI ĐỒNG ĐTVN BÀN GIAO GIỮA HAI NHIỆM KỲ (02/6/2019)
EM LÀ CON GÁI HỌ ĐOÀN
CHÍ TRAI HỌ ĐOÀN
LỄ THỈNH KHÁNH
LỄ THỈNH CHUÔNG
LỄ DÂNG HƯƠNG LỄ TẾ TỔ NĂM CANH TÝ 2020 (Video)
BẢN TIN MỚI NHẤT
LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH TRÙNG TU TÔN TẠO DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ ĐÌNH BẦN
CÁO PHÓ CỤ ĐOÀN VIỆT HÙNG
VU LAN BÁO HIẾU TỔ TIÊN
THÔNG BÁO KẾT LUẬN HĐĐT VIỆT NAM
THÔNG BÁO MỜI HỌP HĐĐT VIỆT NAM
BÁO CÁO TÓM TẮT (Báo cáo đã được Hội nghị HĐĐT Việt Nam thông qua ngày 05/7/2020)
HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM DÂNG HƯƠNG TẠI NHÀ THỜ TỔ
THÔNG BÁO CỦA HĐĐT VIỆT NAM Về việc: Lễ hội Thành Hoàng xã Đoàn Thượng (ngày 16/3 âl, năm 2020)
LỜI TUYÊN THỆ CỦA HĐĐT VN NK 2019-2025 (26/4/2019)
Hội nghị lần thứ nhất tại TT Huế
TÀI TRỢ ĐÓNG GÓP
Nguồn gây quỹ của Họ Đoàn việt Nam.
Báo cáo Tài chính nhiệm kỳ 2017 - 2019
Công khai số dư quỹ Họ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 73 | Tất cả: 138,990
ALBUM ẢNH ĐOÀN TỘC
LIÊN KẾT FACEBOOK

HỌ ĐOÀN VIỆT NAM
Địa chỉ: Hải Dương - Việt Nam
Điện thoại: 0913.568.729
E-mail: trungdv321@gmail.com
Website: http://hodoanvietnam.vn