WEBSITE: HODOANNGHEAN.COM
Lời chào mừng
Về với cội nguồn
LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN
Những thông tin bước đầu về Họ Đoàn
Họ Đoàn ở Việt Nam
Họ Đoàn Bắc Miền Trung tại Nghệ An
DI SẢN DÒNG HỌ
Nhà thờ, hoành phi, câu đối, sắc phong
Địa danh Họ Đoàn
Văn thơ Họ Đoàn
Ảnh, video, khác...
Các ngày giỗ và sự kiện
NGƯỜI HỌ ĐOÀN
Danh nhân lịch sử
Nhân vật tiêu biểu
Gương sáng Họ Đoàn
TỔ CHỨC HỌ ĐOÀN
Hội đồng Đoàn tộc
Các chi họ
Các tổ chức khác
HOẠT ĐỘNG HỌ ĐOÀN
Hoạt động Hội đồng
Hoạt động các chi họ
Các hoạt động khác
TIN TỨC ĐOÀN TỘC
Tin tức Hội đồng
Tin tức các chi họ
Các bản tin khác
TÀI CHÍNH HỌ ĐOÀN
Công khai quỹ Họ
Báo cáo tài chính
Nguồn quỹ Họ
HỌ ĐOÀN Ở NƯỚC NGOÀI
Các nước có người Họ Đoàn
Tổ chức và cá nhân Họ Đoàn
Diễn đàn trao đổi thông tin
CÁC CHI HỌ ĐOÀN TRONG CẢ NƯỚC
Tập hợp các chi họ
Các chi đổi tên họ
Tin tức họ bạn
GIA TỘC HỌ ĐOÀN HỢP THÀNH
Tư liệu Chi Họ
Tin tức
HỌ ĐOÀN MỘ ĐỨC - QUẢNG NGÃI
Tư liệu
Tin tức
HỌ ĐOÀN PHÍA NAM
Tư liệu
Tin tức
CÁC CHI HỌ ĐOÀN TRONG CẢ NƯỚC | TIN TỨC HỌ BẠN Bản in
 
NGÀY LỄ HỘI ĐỀN THỜ ĐỐC TƯỚNG ĐOÀN NHỮ HÀI
Tin đăng ngày: 17/4/2020 - Xem: 358
 
Ngày mai bắt đầu là Lễ hội Đền thờ Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài. Năm nay vì dịch bệnh nên không tổ chức. Xin giới thiệu di tích:
 
DI TÍCH ĐỀN THỜ ĐOÀN NHỮ HÀI
Tóm tắt lịch sử di tích
 
Đức cả an dân lưu vạn cổ.
Công cao giữ nước rạng ngàn thu
 
Đoàn Nhữ Hài sinh năm 1280 tại làng Hội Xuyền, huyện Tr­uờng Tân, Lộ Hồng Châu (nay là huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dư­ơng). Ông là ng­ười có nhiều công lao giúp vua Trần trị vì đất n­ước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thấy Nghệ An là một vùng đất có vị trí chiến l­ược quan trọng, giáp biên giới Chiêm Thành, th­ường bị quân Chiêm dòm ngó, quấy nhiễu. Vua Trần giao cho Đoàn Nhữ Hài quản lĩnh 2 triệu quân Thần Sách, Thần Vũ kiêm Kinh l­ược địa sứ Nghệ An. Lĩnh mệnh nhà Trần, Đoàn Nhữ Hài dẫn quân đóng tại mảnh đất " Nguyệt Tiên". Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ - Kinh l­ược địa sứ Nghệ An, Đoàn Nhữ Hài thấy mảnh đất mà mình đang đóng quân là một vùng đất có vị trí đẹp, thuận lợi cho việc xây dựng vị trí chiến l­ược ....nên ông và gia nô, con cháu vào định cư­, khai khẩn lập làng trên mảnh đất " Nguyệt Tiên " này.
Năm ất Hợi 1335, quân Ai Lao vào xâm l­ược đất Nam Nhung thuộc điạ phận Nghệ An. Thư­ợng Hoàng thân chinh đem quân đi đánh, lấy Đoàn Nhữ Hài làm Đốc t­ướng, các quân thứ đều phải chịu mệnh lệnh của Đoàn Nhữ Hài.
Vùng đất Nam Nhung hiểm trở, sông ngòi nhiều. Đoàn Nhữ Hài do chủ quan về số lượng của quân Ai Lao đóng giữ ở ấp Nam Nhung ít và yếu , nên ông chỉ sử dụng quân Thần Vũ và quân Nghệ An ra trận. Trận đánh xảy ra khá gay gắt quyết liệt, mây mù che tối, quân giặc bố trí quân lính nhiều đã phục sẵn hai bên bờ sông: lực l­ượng lớn, ng­ười đánh ập các hướng lại. Sau trận giao tranh quyết liệt, quân của Đoàn Nhữ Hài thua trận, rơi xuống nước quá nửa. Đoàn Nhữ Hài tử trận.
Nghe tin Đoàn Nhữ Hài mất, tiếc th­ương - Vị anh hùng trung nghĩa, tài ba đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự trung h­ưng đất n­ước. Triều Đình nhà Trần tiếp tục củng cố lại lực lượng để tiến công, đánh bại quận giặc, thu phục đất đai. Sau đó triều đình giao cho nhân dân vùng Nam Nhung (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An ngày nay) làm lễ tế linh hồn Đoàn Nhữ Hài và lập Đền thờ Ông ngay tại nơi Ông mất để quanh năm hư­ơng khói.
Đoàn Nhữ Hài là một ngư­ời thông minh, chính trực, tài giỏi, văn võ kiêm toàn. Trải qua 36 năm làm quan phụng sự 3 triều vua nhà Trần (Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông), Ông đã góp sức mình vào quá trình đấu tranh và bảo vệ bờ cõi n­ước nhà, đồng thời ông đã nêu lên một tấm gư­ơng sáng về lòng trung quân ái quốc.
Đến thời Lê (năm Cảnh H­ung thứ 2) hậu duệ của Đoàn Nhữ Hài là Đoàn Viết Yến, lúc này làm tri huyện Quỳnh Lư­u thấy đền thờ của ngài nằm ở vùng đất xa xôi, khó khăn cho việc h­ương khói và thăm viếng của con cháu nên đã tâu xin phép nhà Vua cho chuyển Đền thờ của Đoàn Nhữ Hài về xây dựng trên vùng đất mà Đoàn Nhữ Hài và con cháu của ông đã sống trong thời kỳ ông làm kinh lược địa sứ Nghệ An, đồng thời lập Mộ chiêu hồn Ngài trong khuôn viên Đền thờ tại làng Nguyệt Tiên - xã Diễn An - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An, tồn tại cho đến ngày nay.
Hàng năm, cứ đến ngày 12/3 âm lịch, nhân dân và con cháu dòng họ Đoàn quây quần về đây tế lễ, t­ưởng niệm. Vì thế, ngoài tên gọi trên, nhân dân còn quen gọi là Nhà thờ họ Đoàn.
Đền thờ Đoàn Nhữ Hài đ­ược xây dựng trên một khu đất cao thuộc cánh đồng Sò. Ngày nay là làng Nguyệt Tiên, xã Diễn An - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An.
Tr­ước cách mạng tháng 8/1945, đền thờ thuộc làng Nguyệt Tiên, tổng Cao Xá, phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Sau cách mạng tháng 8 thành công, đổi thành làng Nguyệt Tiên, xã Diễn An - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An.
Năm 1976 - 1990, Nguyệt Tiên thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh. Năm 1991, chia tỉnh Nghệ Tĩnh Thành tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Di tích đền thờ Đoàn Nhữ Hài thuộc địa phận làng Nguyệt Tiên, xã Diễn An - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An.
Tuy thời gian, tên gọi địa danh và duyên cách địa lý có sự thay đổi theo từng thời kỳ nh­ưng di tích đền thờ Đoàn Nhữ Hài vẫn ở nguyên vị trí cũ.
Ngoài đền thờ chính ở làng Nguyệt Tiên, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, còn có đền thờ Đoàn Nhữ Hài ở một số làng thuộc huyện Gia Lộc - Hải Dư­ơng: Hội Xuyên, Tăng Thượng, Phó Trào....Trải qua bao thăng trầm lịch sử, những đền thờ này còn rất ít ỏi. Đền thờ Đoàn Nhữ Hài ở làng Nguyệt Tiên, xã Diễn An - huyện Diễn Châu là một trong số ít đền còn lại đ­ược nhân dân và con cháu dòng họ Đoàn gìn giữ để t­ưởng nhớ đức vị danh tài của đất n­ước.
Đền thờ Đoàn Nhữ Hài là nơi thăm viếng, tế lễ hàng năm của con cháu họ Đoàn, nhân dân địa ph­ương nói riêng và du khách thập ph­ương nói chung. Nó đáp ứng đ­ược nhu cầu văn hóa tâm linh mang đậm nét đẹp của văn hóa truyền thống đạo lý " Uống n­ước nhớ nguồn" của nhân dân Việt nam.
Từ khi có ngôi Đền này, vùng đất này đã ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc nh­ư: trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Đền thờ là địa diểm hội họp của nhân dân xã Diễn An - nơi che chở cho những chiến sĩ cộng sản hoạt động bí mật trong thời kỳ cách mạng 1930- 1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh để cùng nhân dân cả n­ước đấu tranh dành độc lập dân tộc. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nư­ớc, Đền thờ còn là nơi tập trung huấn luyện dân quân và là nơi chứng kiến nhiều trận đánh trả máy bay Mỹ của Tự vệ công ty sữa chữa cơ khí 4.
Xung quanh Đền là v­ườn phi lao quanh năm xanh tốt, tạo bóng mát cho di tích. Cách 200 về phía đông là con đ­ường Quốc lộ 1A, ngày đêm nhộn nhịp ng­ười và xe cộ qua lại. Cách đền khoảng 3 km về phía Nam là đền Cuông, nơi thờ Thục An D­ương V­ương - Vị anh hùng dân tộc đã có công lập nên n­ước Âu Lạc, được xây dựng d­ưới chân núi Mộ Dạ. Phía tr­ước đền là những cánh đồng màu mỡ, xóm làng trù phú, xa hơn là dãy núi Mụ Chân Tiên trải dài nhấp nhô và làng mạc yên vui của làng Nguyệt Tiên như­ một bức bình phong chắn gió - Bảo vệ sự bình yên cho ngôi đền.
Đền thờ Đoàn Nhữ Hài đ­ược xây dựng ở vị trí địa lý cảnh quan đẹp, gần trục đường giao thông chính, thuận lợi cho du khách tham quan và thăm viếng.

 

 

 

 
CÁC CHI HỌ ĐOÀN TRONG CẢ NƯỚC khác:
LỊCH ĐẠI ĐOÀN TỘC THẾ PHẢ (5/8/2020)
VIỆC LÀM Ý NGHĨA (29/4/2020)
VỀ ĐẤT TỔ HẢI DƯƠNG (17/4/2020)
HỌ ĐOÀN KHU VỰC BẮC MIỀN TRUNG TẠI NGHỆ AN (17/4/2020)
PHẢ HỆ ĐOÀN TỘC BẮC MIỀN TRUNG TẠI NGHỆ AN (17/4/2020)
HỌ ĐOÀN CÓ GỐC PHÁT TÍCH TỪ NGHỆ AN (17/4/2020)
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ giữ chức Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (17/4/2020)
LỄ TÚC YẾT CHIỀU 11/3 (âl) (17/4/2020)
NGÀY LỄ HỘI ĐỀN THỜ ĐỐC TƯỚNG ĐOÀN NHỮ HÀI (17/4/2020)
CÁC CHI HỌ TRONG TỈNH (17/4/2020)
VĂN THỈNH KIÊM LỄ TÚC YẾT (Họ Đoàn Bắc MT tại Nghệ An) (29/3/2020)
VIDEO CLIPS
Video
HỌ ĐOÀN HƯNG YÊN
HỌ ĐOÀN TỈNH THÁI BÌNH
HỌ ĐOÀN HẢI PHÒNG
HỌ ĐOÀN ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM
HỌ ĐOÀN NAM ĐỊNH
HỌ ĐOÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
HỌ ĐOÀN TT HUẾ
HỌ ĐOÀN THÁI BÌNH
BÁO CÁO TÓM TẮT (Báo cáo đã được Hội nghị HĐĐT Việt Nam thông qua ngày 05/7/2020)
LỄ TÚC YẾT CHIỀU 11/3 (âl)
LỄ GIỖ TỔ HỌ ĐOÀN VIỆT NAM NGÀY 08 THÁNG GIÊNG NĂM CANH TÝ
HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM (Ngày 15/12/2019)
NHÀ THỜ TỔ HỌ ĐOÀN VIỆT NAM
LỄ DÂNG HƯƠNG TRI ÂN CÁC AHLS (ngày 27/7/2019)
HỘI ĐỒNG ĐTVN BÀN GIAO GIỮA HAI NHIỆM KỲ (02/6/2019)
EM LÀ CON GÁI HỌ ĐOÀN
CHÍ TRAI HỌ ĐOÀN
LỄ THỈNH KHÁNH
LỄ THỈNH CHUÔNG
LỄ DÂNG HƯƠNG LỄ TẾ TỔ NĂM CANH TÝ 2020 (Video)
BẢN TIN MỚI NHẤT
LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH TRÙNG TU TÔN TẠO DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ ĐÌNH BẦN
CÁO PHÓ CỤ ĐOÀN VIỆT HÙNG
VU LAN BÁO HIẾU TỔ TIÊN
THÔNG BÁO KẾT LUẬN HĐĐT VIỆT NAM
THÔNG BÁO MỜI HỌP HĐĐT VIỆT NAM
BÁO CÁO TÓM TẮT (Báo cáo đã được Hội nghị HĐĐT Việt Nam thông qua ngày 05/7/2020)
HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM DÂNG HƯƠNG TẠI NHÀ THỜ TỔ
THÔNG BÁO CỦA HĐĐT VIỆT NAM Về việc: Lễ hội Thành Hoàng xã Đoàn Thượng (ngày 16/3 âl, năm 2020)
LỜI TUYÊN THỆ CỦA HĐĐT VN NK 2019-2025 (26/4/2019)
Hội nghị lần thứ nhất tại TT Huế
TÀI TRỢ ĐÓNG GÓP
Nguồn gây quỹ của Họ Đoàn việt Nam.
Báo cáo Tài chính nhiệm kỳ 2017 - 2019
Công khai số dư quỹ Họ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 62 | Tất cả: 138,979
ALBUM ẢNH ĐOÀN TỘC
LIÊN KẾT FACEBOOK

HỌ ĐOÀN VIỆT NAM
Địa chỉ: Hải Dương - Việt Nam
Điện thoại: 0913.568.729
E-mail: trungdv321@gmail.com
Website: http://hodoanvietnam.vn