WEBSITE HODOANVIETNAM.VN
Lời chào mừng
Về với cội nguồn
LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Họ Đoàn Việt Nam
Các chi họ Đoàn Việt Nam
DI SẢN DÒNG HỌ
Nhà thờ, hoành phi, câu đối, sắc phong
Địa danh Họ Đoàn
Văn thơ Họ Đoàn
Ảnh, video, khác...
Các ngày giỗ và sự kiện
NGƯỜI HỌ ĐOÀN
Danh nhân lịch sử
Nhân vật tiêu biểu
Gương sáng Họ Đoàn
TỔ CHỨC HỌ ĐOÀN
Hội đồng Đoàn tộc Việt Nam
Hội đồng Đoàn tộc các cấp
Các tổ chức khác
HOẠT ĐỘNG HỌ ĐOÀN
Hoạt động HĐĐT VN
Hoạt động HĐĐT các cấp
Các hoạt động khác
TIN TỨC ĐOÀN TỘC
Tin tức HĐĐT VN
Tin tức HĐĐT các cấp
Các bản tin khác
TÀI CHÍNH HỌ ĐOÀN
Công khai quỹ Họ
Báo cáo tài chính
Nguồn quỹ Họ
HỌ ĐOÀN Ở NƯỚC NGOÀI
Các nước có người Họ Đoàn
Tổ chức và cá nhân Họ Đoàn
Diễn đàn trao đổi thông tin
HỌ ĐOÀN NGHỆ AN
Tư liệu dòng họ
Các Chi Họ trong tỉnh
Tin hoạt động
GIA TỘC HỌ ĐOÀN HỢP THÀNH
Tư liệu Chi Họ
Tin tức
HỌ ĐOÀN MỘ ĐỨC - QUẢNG NGÃI
Tư liệu Chi họ
Tin tức
HỌ ĐOÀN NGHỆ AN | TIN HOẠT ĐỘNG Bản in
 
LỄ TÚC YẾT CHIỀU 11/3 (âl)
Tin đăng ngày: 17/4/2020 - Xem: 792
 
Năm nay do dịch bệnh nên không tổ chức. Xin yết cáo Tổ tiên:
 
VĂN THỈNH KIÊM LỄ TÚC YẾT
(Chiều 11/3)
 
Tư dị kim niên lai nhật chính tế, kim nhật trần trí từ đường.
Tu thiết hương diên, thành tâm cung thỉnh.
 
Thần cung thỉnh:
Thượng thượng thái thỉ tổ: Tiền Lý triều Nhân Tông, cư sĩ danh thần, Đinh nguyên đệ nhị giáp, Bảng nhạn xuất thân, trúng thí trường khai tiên, Lý triều công bộ Thượng thư, lưu truyền đa văn thơ tác phẩm, Lý triều sắc phong, Đoàn tướng công tự Văn Khâm, thị anh minh tiên sinh thần tổ.
Cập: Thượng thượng thái thỉ tổ tỷ đại phu nhân. Vị tiền.
Quang hồi từ đường, đồng lai tọa vị.
Thần cung thỉnh:
Thượng thái thỉ tổ: Tiền Lý triều Cao tông, Đại tư đồ, Lý triều Huệ tông, đặc phong võ tướng, Hồng Châu mộ binh trấn thủ, xưng Đông Hải vương, chỉ hậu Lê sắc phong truy tặng, Đông hải Đại vương nhất đẳng thần, Đoàn tướng công húy Phúc Thượng, thị cương minh thần tổ.
Cập: Bộ hạ tả hữu tướng tá liên quan xa giá lai lâm ngự vị.
Thượng thái thỉ tổ tỉ đại phu nhân. Vị tiền.
Quang hồi từ đường, đồng lai tọa vị.
Thần cung thỉnh:
Thái thỉ tổ: Tiền Trần triều Anh Tông thư sinh, đặc phong Ngự sử Trung tán, tham tri chính sự, Đại hành khiển khu mật viện, Đại sứ Chiêm Thành đại thiên tử, thiên từ chiêu dụ sứ, lập công đệ nhất hạng, Trần triều Minh tông, quản quân Thần vũ, Thần sách nhị đội, Trần triều Hiến tông kiêm kinh lược Đại sứ Nghệ An, Đốc tướng chỉ huy toàn quân, Trần triều sắc phong Đại đô đốc Đoàn tướng công húy Nhữ Hài hiệu Đoan túc anh dũng Đại tướng quân Thần tổ.
Cập: Bộ hạ tả hữu tướng tá liên quan xa giá lai lâm ngự vị.
Thái thỉ tổ tỷ đại phu nhân. Vị tiền.
Quang hồi từ đường, đồng lai tọa vị.
Thần cung thỉnh:
Thái thỉ tổ khảo: Lê triều việt trung tướng quân, Đoàn tướng công tự Bá Triện phủ quân.
Cập: Tỷ nhụ nhân.
Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.
Thần cung thỉnh:
Tiên tổ khảo: Tiền lịch triều Tổng trấn Hải Dương, Đoàn tướng công tự Bá Tuân thần tổ.
Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.
Thần cung thỉnh:
Tiên tổ tỷ: Tiền Đoàn môn chính thất Phan Thị Ôi nhụ nhân.
Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.
Thần cung thỉnh:
Cao cao cao tổ khảo: Tiền khẩn triều khai cơ lập ấp, Đoàn tiên phong, tự Bá Khởi phủ quân.
Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.
Thần cung thỉnh:
Cao cao cao tổ tỷ: Tiền Đoàn môn chính thất, Đặng Thị Phi tự Tâm nhụ nhân.
Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.
Thần cung thỉnh:
Cao cao tổ khảo: Lê triều thí trúng cử nhân Đoàn quý công, tự Bá Đặc tiên sinh.
Cập: Tỷ nhụ nhân.
Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.
Thần cung thỉnh:
Cao cao tổ khảo: Lê triều bản phủ hiệu sinh, Đoàn quý công, tự Tôn Nho húy Hiền tiên sịnh.
Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.
Thần cung thỉnh:
Cao cao tổ tỷ: Tiền Đoàn môn chính thất Hoàng Thị Tâm nhụ nhân.
Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.
Thần cung thỉnh:
Cao cao tổ khảo: Lê triều bản phủ hiệu sinh, Đoàn quý công tự Tôn Cang tiên sinh.
Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.
Thần cung thỉnh:
Cao cao tổ tỷ: tiền Đoàn môn chính thất Nguyễn Thị Nghị nhụ nhân.
Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.
Thần cung thỉnh:
Cao cao tổ khảo: Đoàn nhất lang tự Nhân tâm, húy Hằng phủ quân.
Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.
Thần cung thỉnh:
Cao cao tổ tỷ: Tiền Đoàn môn chính thất Cao Thị Thuận nhụ nhân.
Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.
Thần cung thỉnh:
Tiên tổ khảo: Tiền lịch triều chiêu dân lập ấp Minh tự Đoàn quý công tự Thiện Phúc húy Trạch Quỹ phủ quân.
Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.
Thần cung thỉnh:
Tiên tổ tỷ: Tiền Đoàn môn chính thất Nguyễn Thị Hoán nhụ nhân.
Quang hồi từ đường, đồng lai hợp tọa.
Thần cung thỉnh:
Tiên tổ cô Đoàn Thị Hành thần vị.
Thần cung thỉnh:
Tiên tổ khảo Đoàn quý công tự Thiện Tâm phủ quân.
Cập: Tiên tổ tỷ Tiền Đoàn môn chính thất Hoàng Thị Hạnh nhụ nhân.
Thần cung thỉnh:
Tiên tổ khảo: Chính nhất pháp sư Đoàn Pháp Viên thần vị.
Thần cung thỉnh:
Tiên tổ khảo: Đoàn quý công kinh triệu quận tự Tiến Nhậm phủ quân.
Thần cung thỉnh:
Tiên tổ khảo: Đoàn quý công kinh triệu quận tự Duy Tinh húy Minh tự tiên sinh.
Cập: Tỷ nhụ nhân.
Thần cung thỉnh:
Tiên tổ khảo: Lê triều Quốc tử giám, giám sinh chỉ thụ, Vĩnh khang huyện, tri huyện Đoàn tiến công tự Huệ Hải tiên sinh. Vị tiền
Tiên tổ tỷ, tiền Đoàn môn chính thất Hoàng Thị Tương nhụ nhân.
Tiên tổ tỷ, tiền Đoàn môn kế thất Cao Thị Đại nhụ nhân.
Thần cung thỉnh:
Tổ cô bà linh ứng lịch triều phong tặng Hòa Diệu uy linh Đoàn Thị Bé thần tổ tối linh tôn thần. Vị tiền.
Thần cung thỉnh:
Viên thế tổ: Tiền bối khoa danh liệt vị tiên linh thần tổ. Vị tiền.
Thần cung thỉnh:
Viên thế tổ: Tiền triều lịch đại võ lược uy hùng liệt vị tôn thần tổ. Vị tiền.
Thần cung thỉnh:
Tổ bá, Tổ thúc, Tổ cô, liệt vị chư tiên linh.
Cập:
Phụ vị thương vong, đồng tướng tá liên quan.
Lai nghệ từ đường, đồng lai hợp tọa.
Thần cung thỉnh:
Cập: Bá thúc huynh đệ cô gì tỵ muội tảo sa tảo lạc đẳng chư vong linh.
Lai nghệ từ đường, cộng đồng hợp tế.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Đệ Thất Thập Ngũ niên, Tuế thứ Canh Tý, Tam nguyệt, Thập Nhất nhật.
Nghệ An tỉnh, Diễn Châu huyện, Diễn An xã, Nguyệt Tiên thôn.
Đoàn tộc đại tôn Tộc trưởng Đoàn Văn Tiến.
Đồng tộc các chi ở Nghệ An: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên; đồng chi các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Dương; Cùng Thọ lão hưu trí, Công nhân viên chức, Nam nữ tử tôn hôn tế.
Nội ngoại thượng hạ đẳng đồng tộc phụng nghinh thành tâm bái thỉnh.
Thần cung thỉnh:
Tư dị kim niên lai nhật chính tế, kim nhật túc yết, túc trực nhật giạ.
Cẩn dị hương đăng, phù lưu phù tửu, quả phẩm chi nghi cung hành bái cáo lễ.

 

 

 
Loading the player...
HỌ ĐOÀN NGHỆ AN khác:
PHẢ HỌ ĐOÀN (KỲ 4) (5/8/2020)
PHẢ HỌ ĐOÀN (Kỳ 3) (25/5/2020)
PHẢ HỌ ĐOÀN (Kỳ 2) (11/5/2020)
PHẢ HỌ ĐOÀN (Kỳ 1) (10/5/2020)
VIỆC LÀM Ý NGHĨA (29/4/2020)
VỀ ĐẤT TỔ HẢI DƯƠNG (17/4/2020)
HỌ ĐOÀN KHU VỰC BẮC MIỀN TRUNG TẠI NGHỆ AN (17/4/2020)
PHẢ HỆ ĐOÀN TỘC BẮC MIỀN TRUNG TẠI NGHỆ AN (17/4/2020)
HỌ ĐOÀN CÓ GỐC PHÁT TÍCH TỪ NGHỆ AN (17/4/2020)
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ giữ chức Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (17/4/2020)
LỄ TÚC YẾT CHIỀU 11/3 (âl) (17/4/2020)
NGÀY LỄ HỘI ĐỀN THỜ ĐỐC TƯỚNG ĐOÀN NHỮ HÀI (17/4/2020)
CÁC CHI HỌ TRONG TỈNH (17/4/2020)
VĂN THỈNH KIÊM LỄ TÚC YẾT (Họ Đoàn Bắc MT tại Nghệ An) (29/3/2020)
VIDEO CLIPS
Video
HỌ ĐOÀN THANH HÓA
HỌ ĐOÀN HƯNG YÊN
HỌ ĐOÀN TỈNH THÁI BÌNH
HỌ ĐOÀN HẢI PHÒNG
HỌ ĐOÀN ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM
HỌ ĐOÀN NAM ĐỊNH
HỌ ĐOÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
HỌ ĐOÀN TT HUẾ
HỌ ĐOÀN THÁI BÌNH
HỌ ĐOÀN HẢI DƯƠNG
BÁO CÁO TÓM TẮT (Báo cáo đã được Hội nghị HĐĐT Việt Nam thông qua ngày 05/7/2020)
LỄ TÚC YẾT CHIỀU 11/3 (âl)
LỄ GIỖ TỔ HỌ ĐOÀN VIỆT NAM NGÀY 08 THÁNG GIÊNG NĂM CANH TÝ
HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM (Ngày 15/12/2019)
NHÀ THỜ TỔ HỌ ĐOÀN VIỆT NAM
LỄ DÂNG HƯƠNG TRI ÂN CÁC AHLS (ngày 27/7/2019)
HỘI ĐỒNG ĐTVN BÀN GIAO GIỮA HAI NHIỆM KỲ (02/6/2019)
EM LÀ CON GÁI HỌ ĐOÀN
CHÍ TRAI HỌ ĐOÀN
LỄ THỈNH KHÁNH
BẢN TIN MỚI NHẤT
LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH TRÙNG TU TÔN TẠO DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ ĐÌNH BẦN
CÁO PHÓ CỤ ĐOÀN VIỆT HÙNG
VU LAN BÁO HIẾU TỔ TIÊN
THÔNG BÁO KẾT LUẬN HĐĐT VIỆT NAM
THÔNG BÁO MỜI HỌP HĐĐT VIỆT NAM
BÁO CÁO TÓM TẮT (Báo cáo đã được Hội nghị HĐĐT Việt Nam thông qua ngày 05/7/2020)
HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM DÂNG HƯƠNG TẠI NHÀ THỜ TỔ
THÔNG BÁO CỦA HĐĐT VIỆT NAM Về việc: Lễ hội Thành Hoàng xã Đoàn Thượng (ngày 16/3 âl, năm 2020)
LỜI TUYÊN THỆ CỦA HĐĐT VN NK 2019-2025 (26/4/2019)
Hội nghị lần thứ nhất tại TT Huế
TÀI TRỢ ĐÓNG GÓP
Nguồn gây quỹ của Họ Đoàn việt Nam.
Báo cáo Tài chính nhiệm kỳ 2017 - 2019
Công khai số dư quỹ Họ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 271 | Tất cả: 99,977
ALBUM ẢNH ĐOÀN TỘC
LIÊN KẾT FACEBOOK

HỌ ĐOÀN VIỆT NAM
Địa chỉ: Hải Dương - Việt Nam
Điện thoại: 0913.568.729
E-mail: trungdv321@gmail.com
Website: http://hodoanvietnam.vn