WEBSITE: HODOANNGHEAN.COM
Lời chào mừng
Về với cội nguồn
LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN
Những thông tin bước đầu về Họ Đoàn
Họ Đoàn ở Việt Nam
Họ Đoàn Bắc Miền Trung tại Nghệ An
DI SẢN DÒNG HỌ
Nhà thờ, hoành phi, câu đối, sắc phong
Địa danh Họ Đoàn
Văn thơ Họ Đoàn
Ảnh, video, khác...
Các ngày giỗ và sự kiện
NGƯỜI HỌ ĐOÀN
Danh nhân lịch sử
Nhân vật tiêu biểu
Gương sáng Họ Đoàn
TỔ CHỨC HỌ ĐOÀN
Hội đồng Đoàn tộc
Các chi họ
Các tổ chức khác
HOẠT ĐỘNG HỌ ĐOÀN
Hoạt động Hội đồng
Hoạt động các chi họ
Các hoạt động khác
TIN TỨC ĐOÀN TỘC
Tin tức Hội đồng
Tin tức các chi họ
Các bản tin khác
TÀI CHÍNH HỌ ĐOÀN
Công khai quỹ Họ
Báo cáo tài chính
Nguồn quỹ Họ
HỌ ĐOÀN Ở NƯỚC NGOÀI
Các nước có người Họ Đoàn
Tổ chức và cá nhân Họ Đoàn
Diễn đàn trao đổi thông tin
CÁC CHI HỌ ĐOÀN TRONG CẢ NƯỚC
Tập hợp các chi họ
Các chi đổi tên họ
Tin tức họ bạn
GIA TỘC HỌ ĐOÀN HỢP THÀNH
Tư liệu Chi Họ
Tin tức
HỌ ĐOÀN MỘ ĐỨC - QUẢNG NGÃI
Tư liệu
Tin tức
HỌ ĐOÀN PHÍA NAM
Tư liệu
Tin tức
CÁC CHI HỌ ĐOÀN TRONG CẢ NƯỚC | TẬP HỢP CÁC CHI HỌ Bản in
 
PHẢ HỆ ĐOÀN TỘC BẮC MIỀN TRUNG TẠI NGHỆ AN
Tin đăng ngày: 17/4/2020 - Xem: 428
 

PHẢ HỆ ĐOÀN TỘC BẮC MIỀN TRUNG TẠI NGHỆ AN

 

XUẤT XỨ HỌ ĐOÀN BẮC MIỀN TRUNG TẠI NGHỆ AN: Nghệ An xứ, Diễn Châu phủ, Đông Thành huyện, Phụng Công xã.

PHẢ HỆ

Nghệ An xứ

Diễn Châu phủ

Đông Thành huyện

Phụng Công xã

LÝ TRIỀU HOÀNG ĐẾ NHÂN TÔNG:  

Tổ là Đoàn Văn Khâm khai khoa

Nguyên tổ ta từ đó

GỐC: Hải Dương xứ, Kinh Môn huyện, Cổ Phúc xã

Thế kỷ thứ 11: Đoàn Văn Khâm - Lý triều khai khoa

Thế kỷ thứ 12: Đoàn Thượng - Xưng Vương Hồng Châu

Thế kỷ thứ 14: Đoàn Nhữ Hài - Trần triều sắc phong, Quốc công Nguyên soái

Thế kỷ thứ 15: Đoàn Bá Triện - Lê Thái Tổ sắc phong Nguyên soái

Thế kỷ thứ 15: Đoàn Bá Tuân - Lê Thánh Tông sắc phong Tổng trấn Hải Dương

LÊ TRIỀU HỒNG THUẬN NIÊN QUÂN:

Nghệ An xứ

Diễn Châu phủ

Đoàn Bá Khởi và mẹ là Phan Thị Ôi chạy loạn vào khai cư tại Phụng Công xã, Đông Thành huyện.

 

Ngày 11 tháng 12 năm Đinh Mão (1987), Đại Tôn khánh thành lăng Tổ tại xã Diễn Hoa, gồm 6 mộ, có 1 mộ vọng ông Đoàn Bá Tuân:

 1. Đoàn Bá Tuân          
 2. Phan Thị Ôi
 3. Đoàn Bá Khởi            
 4. Đặng Thị Phi Từ Tâm
 5. Đoàn Tôn Nho         
 6. Đoàn Tôn Cang

(Chuyển về Lăng trong khuôn viên Nhà thờ, Mùa Xuân Bính Tuất 2006)                                                                                                                                            

                                                                VỊ TRÍ MỘ CỦA CÁC CỤ TỔ

                                                  Tại Nhà thờ ở xã Diễn An - Diễn Châu - Nghệ An

 

                         2                                                                                   1

Mộ

Bà: Phan Thị Ôi

 

 

Mộ

Ông: Đoàn Bá Tuân

                         4                                                                                   3

Mộ

Bà: Đặng Thị Phi Từ Tâm

 

 

Mộ

Ông: Đoàn Bá Khởi

                         6                                                                                   5

Mộ

Ông: Đoàn Tôn Cang

 

 

Mộ

Ông: Đoàn Tôn Nho

 

ĐOÀN TỘC: THỤ THẠCH MINH CÔNG

Nguyên tích tổ nghiệp

 

Minh viết:

 

Tiền cư Lai Cáo

Hậu đáo Tô Xuyên

Ốc tại Tu Trình

Ký cư Quảng nạp

 

Đoàn Văn Khâm

(Canh Thìn 1100)

     Thượng Thượng Thái Thỉ Tổ: Tiền Lý triều Nhân Tông cư sĩ danh thần Đình nguyên đệ nhị giáp, Bảng nhạn xuất thân, trúng thí trường khai thiên, Lý triều công bộ Thượng thư, lưu truyền đa văn thơ tác phẩm, Lý triều sắc phong Đoàn Tướng công Tự Văn Khâm, Thụy anh minh tiên sinh, Thần tổ.   Cập:

     Thượng Thượng Thái Thỉ Tổ tỷ: Đại phu nhân.   Thần vị.

  

Đoàn Thượng

(Giáp thìn 1184 - Mậu Tý 1228)

     Thượng Thái Thỉ Tổ: Tiền Lý triều Cao Tông Đại tư đồ, Lý triều Huệ tông, đặc phong võ tướng, Hồng Châu mộ binh trấn thủ.

     Xưng Vương Đông Hải, Trần triều phong vương, chí Nguyễn triều.

     Sắc phong truy tặng Đông Hải Đại Vương nhất đẳng thần.

     Đoàn Tướng công húy Phúc Thượng thụy cương minh, Thần tổ.   Cập:

     Thượng Thái Thỉ Tổ tỷ: Đại phu nhân.   Thần vị.

 

Đoàn Nhữ Hài

(Canh Thìn 1280 - Ất Hợi 1335)

     Thái Thỉ Tổ: Tiền Trần triều Anh Tông thư sinh, đặc phong Ngự sử trung tán, Tham tri chính sự, Đại hành khiển khu mật viện, Đại sứ Chiêm Thành, Đại Thiên tử thiên từ chiêu dụ sứ, lập công đệ nhất hạng, Trần triều Minh Tông, Quản quân thần vũ, Thần sách nhị đội, Thần triều Hiến Tông, Kiêm kinh lược Đại sứ Nghệ An, Đốc tướng chỉ huy toàn quân, Trần triều sắc phong Đại Đô Đốc, Đoàn tướng quân húy Nhữ Hài hiệu Đoan Túc anh dũng Đại Tướng quân, Thần tổ. Cập:    

     Thái Thỉ Tổ tỷ: Đại phu nhân.   Thần vị.

 

Đoàn Bá Tuân

     Thỉ Tổ Khảo: Tiền lịch triều Tổng trấn Hải Dương

     Đoàn Tướng công tự Bá Tuân thần tổ:

     Mộ táng tại Kinh Môn huyện, Cổ Phúc xã.

     Thỉ Tổ tỷ: Nguyên phối Phan Thị Ôi nhụ nhân,   Thần vị.

     Mất ngày 25 - 7, Mộ táng tại Nghĩa địa xã Diễn Hoa - Diễn Châu - Nghệ An (nay đã đưa về lăng ở Nhà thờ họ ở xã Diễn An - Diễn Châu - Nghệ An).

     Sinh hạ:

 1. Nhất lang Đoàn Bá Khởi, Nguyên phối Đặng Thị Phi Từ Tâm.
 2. Nhị lang Đoàn Bá Doãn đến Văn Giang xứ Kinh Bắc.

     Năm Quý Mùi 1483, Hồng Đức niên quân Lê Triều Thánh Tông, Hoàng đế cử ông đi trấn thủ Hải Dương, ông trải thờ vua Thánh Tông, Hiến Tông, Uy Mục, Tương Dục.

     Năm Hồng Thuận thứ 3 (1513).

     Hoàng triều Tương Dục Đế, khi giặc Ngô Văn Tông nổi dậy, ông đem quân dẹp loạn, thế giặc rất mạnh, tình thế rối ren bởi Vua lo ăn chơi xa xỉ, nên ông bị giặc vây hãm trong thành, khi Trịnh Duy Sản kéo quân đến giải vây thì ông và 12 người khác

đã bị giặc giết, trong đó có Thừa chỉ Nguyễn Anh Vũ con trai Nguyễn Trãi. Gia đình phải lánh nạn, vợ là Phan Thị Ôi cùng con đầu là Đoàn Bá Khởi chạy vào Miền Trung, phủ Diễn Châu, Nghệ An.

 

Đoàn Bá Khởi

     Thỉ Tổ Khảo: Tiền khẩn triều Đoàn tiên phong tự Bá Khởi. Mất ngày 25/3, Mộ tại làng Phượng Lịch - xã Diễn Hoa - Diễn Châu - Nghệ An.

     Thỉ Tổ Tỷ: Đặng Thị Phi Từ Tâm. Mất ngày 09/12, mộ tại làng Phượng Lịch - xã Diễn Hoa - Diễn Châu - Nghệ An (nay đã đưa về lăng ở Nhà thờ họ ở xã Diễn An - Diễn Châu - Nghệ An).

     Sinh hạ:

 1. Đoàn Bá Đạc
 2. Đoàn Tôn Nho

     Tiên Tổ: Đoàn Bá Đạc (vô hậu).

 

Đoàn Tôn Nho

     Tiên Tổ Khảo: Lê triều bản phủ hiệu sinh Đoàn Tôn Nho, hiệu Huy Hiền tiên sinh. Mất ngày 15/6, Mộ tại làng Phượng Lịch - xã Diễn Hoa - Diễn Châu - Nghệ An (nay đã đưa về lăng ở Nhà thờ họ ở xã Diễn An - Diễn Châu - Nghệ An) .

     Tiên Tổ Tỷ: Hoàng Thị Tâm nhụ nhân. Mất ngày 25/8, Mộ tại làng Phượng Lịch - xã Diễn Hoa - Diễn Châu - Nghệ An.

     Sinh hạ: §oµn Tôn Cang

 

Đoàn Tôn Cang

     Cao Cao Tổ Khảo: Lê triều bản phủ hiệu sinh Đoàn Tôn Cang tiên sinh. Mất ngày 13/7, Mộ tại làng Phượng Lịch - xã Diễn Hoa - Diễn Châu - Nghệ An (nay đã đưa về lăng ở Nhà thờ họ ở xã Diễn An - Diễn Châu - Nghệ An).

     Tổ Tỷ: Nguyễn Thị Nghị nhụ nhân. Mất ngày 15/7, Mộ tại làng Phượng Lịch - xã Diễn Hoa - Diễn Châu - Nghệ An.

     Sinh hạ :

 1. Đoàn Nhân Tâm
 2. Đoàn Trạch Quỹ

 

Đoàn Nhân Tâm

     Cao Cao Tổ khảo: Đoàn Nhất Lang tự Nhân Tâm húy hằng phủ quân.

     Tổ Tỷ: Cao Thị Thuận nhụ nhân. Mộ hai ông bà táng ở Nho Lâm - xã Diễn Thọ - Diễn Châu - Nghệ An.

     Sinh hạ:

 1. Đoàn Thiện Tâm
 2. Đoàn Pháp Viên

     Đoàn Thiện Tâm ở Nho Lâm - xã Diễn Thọ - Diễn Châu - Nghệ An.

     Đoàn Pháp Viên ở Yên Lý - xã Diễn Yên - Diễn Châu - Nghệ An.

 

Đoàn Trạch Quỹ

     Cao Cao Tổ khảo: Tiền lịch triều chiêu dân lập ấp Minh tự.

     Đoàn Quý Công tự thiện phúc húy Trạch Quỹ phủ quân. Mất ngày 01/3, mộ táng tại Cồn nhà - xã Diễn Bình - Diễn Châu - Nghệ An.

     Tổ Tỷ: Nguyễn Thị Hoán nhụ nhân. Mất ngày 12/7, Mộ táng tại Văn đạm - xã Diễn Bình - Diễn Châu - Nghệ An.

 1. Sinh hạ: Đoàn Tiến Nhậm ở Văn Chàng - Hà Tĩnh.
 2. Đoàn Duy Tinh ở Làng Chuồn - Thừa Thiên Huế.
 3. Đoàn Huệ Hải ở làng Minh Tự - xã Diễn Bình - Diễn Châu - Nghệ An.

     Ngụ chi phụng tự.

                                                                                                                                                                           

Nguồn BGP Đoàn Tộc Đại Tôn

 
CÁC CHI HỌ ĐOÀN TRONG CẢ NƯỚC khác:
LỊCH ĐẠI ĐOÀN TỘC THẾ PHẢ (5/8/2020)
VIỆC LÀM Ý NGHĨA (29/4/2020)
VỀ ĐẤT TỔ HẢI DƯƠNG (17/4/2020)
HỌ ĐOÀN KHU VỰC BẮC MIỀN TRUNG TẠI NGHỆ AN (17/4/2020)
PHẢ HỆ ĐOÀN TỘC BẮC MIỀN TRUNG TẠI NGHỆ AN (17/4/2020)
HỌ ĐOÀN CÓ GỐC PHÁT TÍCH TỪ NGHỆ AN (17/4/2020)
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ giữ chức Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (17/4/2020)
LỄ TÚC YẾT CHIỀU 11/3 (âl) (17/4/2020)
NGÀY LỄ HỘI ĐỀN THỜ ĐỐC TƯỚNG ĐOÀN NHỮ HÀI (17/4/2020)
CÁC CHI HỌ TRONG TỈNH (17/4/2020)
VĂN THỈNH KIÊM LỄ TÚC YẾT (Họ Đoàn Bắc MT tại Nghệ An) (29/3/2020)
VIDEO CLIPS
Video
HỌ ĐOÀN HƯNG YÊN
HỌ ĐOÀN TỈNH THÁI BÌNH
HỌ ĐOÀN HẢI PHÒNG
HỌ ĐOÀN ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM
HỌ ĐOÀN NAM ĐỊNH
HỌ ĐOÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
HỌ ĐOÀN TT HUẾ
HỌ ĐOÀN THÁI BÌNH
BÁO CÁO TÓM TẮT (Báo cáo đã được Hội nghị HĐĐT Việt Nam thông qua ngày 05/7/2020)
LỄ TÚC YẾT CHIỀU 11/3 (âl)
LỄ GIỖ TỔ HỌ ĐOÀN VIỆT NAM NGÀY 08 THÁNG GIÊNG NĂM CANH TÝ
HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM (Ngày 15/12/2019)
NHÀ THỜ TỔ HỌ ĐOÀN VIỆT NAM
LỄ DÂNG HƯƠNG TRI ÂN CÁC AHLS (ngày 27/7/2019)
HỘI ĐỒNG ĐTVN BÀN GIAO GIỮA HAI NHIỆM KỲ (02/6/2019)
EM LÀ CON GÁI HỌ ĐOÀN
CHÍ TRAI HỌ ĐOÀN
LỄ THỈNH KHÁNH
LỄ THỈNH CHUÔNG
LỄ DÂNG HƯƠNG LỄ TẾ TỔ NĂM CANH TÝ 2020 (Video)
BẢN TIN MỚI NHẤT
LỄ CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH TRÙNG TU TÔN TẠO DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ ĐÌNH BẦN
CÁO PHÓ CỤ ĐOÀN VIỆT HÙNG
VU LAN BÁO HIẾU TỔ TIÊN
THÔNG BÁO KẾT LUẬN HĐĐT VIỆT NAM
THÔNG BÁO MỜI HỌP HĐĐT VIỆT NAM
BÁO CÁO TÓM TẮT (Báo cáo đã được Hội nghị HĐĐT Việt Nam thông qua ngày 05/7/2020)
HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM DÂNG HƯƠNG TẠI NHÀ THỜ TỔ
THÔNG BÁO CỦA HĐĐT VIỆT NAM Về việc: Lễ hội Thành Hoàng xã Đoàn Thượng (ngày 16/3 âl, năm 2020)
LỜI TUYÊN THỆ CỦA HĐĐT VN NK 2019-2025 (26/4/2019)
Hội nghị lần thứ nhất tại TT Huế
TÀI TRỢ ĐÓNG GÓP
Nguồn gây quỹ của Họ Đoàn việt Nam.
Báo cáo Tài chính nhiệm kỳ 2017 - 2019
Công khai số dư quỹ Họ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 33 | Tất cả: 138,950
ALBUM ẢNH ĐOÀN TỘC
LIÊN KẾT FACEBOOK

HỌ ĐOÀN VIỆT NAM
Địa chỉ: Hải Dương - Việt Nam
Điện thoại: 0913.568.729
E-mail: trungdv321@gmail.com
Website: http://hodoanvietnam.vn