WEBSITE HODOANVIETNAM.VN
Mở đầu
Đạo hiếu
LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Họ Đoàn Việt Nam
Các ngày giỗ và sự kiện
Các chi họ Đoàn Việt Nam
DI SẢN DÒNG HỌ
Nhà thờ, hoành phi, câu đối, sắc phong
Địa danh Họ Đoàn
Tấm gương Họ Đoàn
Văn thơ Họ Đoàn
Ảnh, video, khác...
HỌ ĐOÀN VÀ LỊCH SỬ
Danh nhân Họ Đoàn thời xưa
Nhân vật Họ Đoàn ngày nay
CÁC TỔ CHỨC HỌ ĐOÀN
Hội đồng Đoàn tộc Việt Nam
Hội đồng Đoàn tộc các cấp
Các tổ chức khác
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Hoạt động của HĐĐT VN
Hoạt động của HĐĐT các cấp
Các hoạt động khác
TIN TỨC ĐOÀN TỘC
TIN TỨC ĐOÀN TỘC
TIN TỨC ĐOÀN TỘC
Tin tức HĐĐT VN
Tin tức HĐĐT các cấp
Các bản tin khác
TÀI CHÍNH HỌ ĐOÀN
Công khai quỹ Họ
Báo cáo tài chính
Tài trợ, công đức
HỌ ĐOÀN Ở NƯỚC NGOÀI
Người Họ Đoàn ở các nước
Các tổ chức và cá nhân người Họ Đoàn
Cùng trao đổi thông tin
HỌ ĐOÀN NGHỆ AN
Tư liệu dòng họ
Các Chi Họ trong tỉnh
Tin tức
TIN TỨC Bản in
 
Hội nghị lần thứ nhất tại TT Huế
Tin đăng ngày: 11/1/2020 - Xem: 126
 

 

HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT

XÂY DỰNG TỘC QUY VÀ BỘ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐÔNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM

(Ngày 21, 22 VÀ 23/6/2019)

Ngày 21,22 và 23/6/2019, tại Thành phố Huế, Ban thường trực Hội đồng Đoàn tộc Việt Nam tổ chức chương trình hội thảo, góp ý kiến xây dựng bộ “QUY CHẾ” nay là bộ “TỘC QUY” của ĐOÀN TỘC VIỆT NAM, bao gồm các văn kiện sau:

1/ QUY ƯỚC VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM.

2/ QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÒA PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM VỚI HỘI ĐỒNG CÁC TỈNH TRONG CẢ NƯỚC.

3/ QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ QUỸ CỦA HỌ ĐOÀN VIỆT NAM NHƯ: Quỹ xây dựng, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học, khuyến tài….

4/ QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG Ở ĐỀN TỔ HỌ ĐOÀN VIỆT NAM

Thành phần tham dự Hội nghị gồm:

Các ông bà thuộc Hội đồng Đoàn tộc Việt Nam, Hội đồng Đoàn tộc các tỉnh thành phố, Hội đồng Gia tộc các chi phái họ Đoàn trong cả nước và kiều bào họ Đoàn ở nước ngoài.

Hội nghị đã diễn ra đúng kế hoạch và bước đầu đạt được những kết quả tốt đẹp. Ngoài ra còn một số vấn để liên quan đến phong tục tập quán, tầng lớp xã hội, tôn giáo … cần phải tiếp tục bàn thêm. Việc tiếp theo của ban soạn thảo là nghiên cứu chỉnh sửa trình Hội đồng xem xét đưa ra kỳ Hội nghị tiếp theo để thống nhất.

Việc hình thành bộ tộc quy là rất cần thiết và cấp bách, để từ đó toàn thể Cộng đồng chúng ta hoạt động một cách có bài bản và nề nếp hơn.

Vì vậy, mỗi chúng ta hãy cùng nhau vì cộng đồng, vì dòng họ mà chung tay góp sức, cùng nhau suy nghĩ một cách nghiêm túc, đưa ra thảo luận nghiêm túc để đạt được kết quả như mong muốn.

 

 
Tin tức khác:
THÔNG BÁO CỦA HĐĐT VIỆT NAM Về việc: Lễ hội Thành Hoàng xã Đoàn Thượng (ngày 16/3 âl, năm 2020) (4/4/2020)
LỜI TUYÊN THỆ CỦA HĐĐT VN NK 2019-2025 (26/4/2019) (2/4/2020)
Hội nghị lần thứ nhất tại TT Huế (11/1/2020)
VIDEO CLIPS
Video
NHÀ THỜ TỔ HỌ ĐOÀN VIỆT NAM
LỄ DÂNG HƯƠNG TRI ÂN CÁC AHLS (ngày 27/7/2019)
HỘI ĐỒNG ĐTVN BÀN GIAO GIỮA HAI NHIỆM KỲ (02/6/2019)
EM LÀ CON GÁI HỌ ĐOÀN
CHÍ TRAI HỌ ĐOÀN
LỄ THỈNH KHÁNH
LỄ THỈNH CHUÔNG
LỄ DÂNG HƯƠNG LỄ TẾ TỔ NĂM CANH TÝ 2020 (Video)
VỀ VỚI CỘI NGUỒN
LỜI TUYÊN THỆ CỦA HĐĐT VN NK 2019-2025 (26/4/2019)
CHIẾU SÁNG ĐỀN
VĂN THỈNH KIÊM LỄ TÚC YẾT (Họ Đoàn Bắc MT tại Nghệ An)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỄ GIỖ TỔ HỌ ĐOÀN VN (08/Giêng 2020)
Cuộc họp HĐĐT Việt Nam P2 - Thay đổi nhân sự (tháng 4/2019)
Cuộc họp HĐĐT Việt Nam P1 - Rút kinh nghiệm (tháng 4/2019)
CA KHÚC ĐOÀN TỘC VIỆT NAM
HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN HĐĐT VIỆT NAM (26/4/2019)
Họ Đoàn Việt Nam
BẢN TIN MỚI NHẤT
THÔNG BÁO CỦA HĐĐT VIỆT NAM Về việc: Lễ hội Thành Hoàng xã Đoàn Thượng (ngày 16/3 âl, năm 2020)
LỜI TUYÊN THỆ CỦA HĐĐT VN NK 2019-2025 (26/4/2019)
Hội nghị lần thứ nhất tại TT Huế
TÀI TRỢ ĐÓNG GÓP
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 109 | Tất cả: 10,649
ALBUM ẢNH ĐOÀN TỘC
LIÊN KẾT FACEBOOK

HỌ ĐOÀN VIỆT NAM
Địa chỉ: Hải Dương - Việt Nam
Điện thoại: 0913.568.729
E-mail: trungdv321@gmail.com
Website: http://hodoanvietnam.vn